Rekenkamer West-Brabant

Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen die de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid onderzoekt.

De gemeenteraden van Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-Leur en Roosendaal hebben een convenant voor de samenwerking van rekenkamers 2022-2028 afgesloten. Per 1 januari 2023 zal de gezamenlijke rekenkamer fungeren als gemeentelijke rekenkamer van deze gemeenten.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit de volgende leden:

  • Frits van Vugt (voorzitter)
  • Coen Nuijten
  • Anouar Boutachkourt
  • Marie-Elise Dijkers

  • Skip Anker (secretaris)

Deze pagina is bijgewerkt op 28 March 2023

Laatst toegevoegde publicaties: