Overige activiteiten

Op deze pagina vindt u een overzicht van overige activiteiten, geïnitieerd door de Rekenkamer West-Brabant.

Deze pagina is bijgewerkt op 11 January 2019

Conferenties:

 • Rioleringsbeleid en -beheer (17-11-2011)  ↓  ↑

  In 2011 heeft de Rekenkamer West-Brabant in 7 gemeenten (Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Zundert) onderzoek gedaan naar het Rioleringsbeleid en -beheer. Naar aanleiding van deze onderzoeken, en de bijbehorende koepelnotitie heeft de Rekenkamer op 17 november 2011 een conferentie over dit onderwerp georganiseerd, onder de titel: “Er valt wat te kiezen. Rioleringsbeleid en -beheer in zeven gemeenten”. Onderstaand treft u de sheets aan die bij de inleidingen en bij de workshops zijn gebruikt.

  • Presentatie onderzoeksresultaten en vooruitblik workshops
   Inleiding door dhr. Dr. L.Th. van den Dool, Projectleider rekenkameronderzoek, PwC, en Universiteit van Tilburg.
  • Ja, er valt wat te kiezen!
   Inleiding door Dhr. H.J. Gastkemper, Directeur Stichting RIONED.
  • Presentatie door dhr. J.A.M. Vos. PDF niet beschikbaar.
  • Workshop 1: Afstemming werken openbare ruimte. PDF niet beschikbaar.
  • Workshop 2: Coördinatie ondergrondse infrastructuur.

   Hoe wordt de afstemming tussen riolering en ondergrondse infrastructuur gecoördineerd? Wat zijn de ervaringen met deze afstemming bij gemeenten? Een aantal gemeenten heeft een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur opgesteld. Wat valt daarvan te leren?

   Met dhr. Alex Luiken (specialist kabels en leidingen, gemeente Oosterhout), en dhr. J. Borghouts (beleidsmedewerker beheer, gemeente Halderberge).

  • Workshop 3: Vervangingsinvesteringen op lange termijn.

   Hoe ga je om met vervangingsinvesteringen op de lange termijn? Welke ervaringen zijn er bij gemeenten? Welke voordelen heeft een financi&ruml;le doorkijk op de lange termijn? Welke termijn kies je? Welke reserves en/of voorzieningen voor riolering hanteer je? Welke consequenties heeft dit voor de rioolheffing?

   Met René Rovers, Huub Oome (gemeente Geertruidenberg),
   en Ad Fens (gemeente Roosendaal).

  • Workshop 4: Samenwerking tussen gemeenten en het Waterschap. PDF niet beschikbaar.
 • Prestatieafspraken Gemeenten - Woningcorporaties (7-10-2010)  ↓  ↑

  In 2010 heeft de Rekenkamer in de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Zundert onderzoek gedaan naar het onderwerp “Prestatieafspraken Gemeenten - Woningcorporaties”. Naar aanleiding hiervan heeft de Rekenkamer op 7 oktober 2010 een conferentie over dit onderwerp georganiseerd. Onderstaand treft u de sheets aan die bij de inleidingen en bij de workshops zijn gebruikt.

  • Presentatie onderzoeksresultaten en vooruitblik workshops

   In hoeverre leidt de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties c.q. de concretisering daarvan in prestatieafspraken tot een doeltreffende en doelmatige bijdrage aan beleidsdoelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn?

   Inleiding door dhr. Dr. L.Th. van den Dool, (Principal Manager adviesgroep Binnenlands Bestuur PwC; Senior onderzoeker Universiteit van Tilburg, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur; Projectleider onderzoeken Prestatieafspraken Rekenkamer West-Brabant).

  • Samenwerking gemeenten - corporaties in de 40 aandachtswijken

   Inleiding door Mevr. Drs. E.J.T. van Kooten (Programmadirecteur Wijken, Ministerie van VROM/WWI.

  • Presentatie Woningcorporatie Zayaz, Den Bosch

   Inleiding door Dhr. S.Ch.P. Maassen (Directeur Woningcorporatie Zayaz, Bestuurslid AEDES).

  • Workshop 1: De rol van de Raad

   Hoe betrek je de Raad bij de totstandkoming van een woonvisie? Welke rol speelt de Raad bij de vertaling van die visie in prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporatie? Heeft de Raad ook een taak bij de uitvoering? Gemeenten hebben daarbij verschillende ervaringen. Wat valt daarvan te leren?

   Met Mevr. E. van Straaten-Noyons (Raadsgriffier gemeente Roosendaal), en Dhr. J. Frankevijle, (Raadsgriffier gemeente Oosterhout).

  • Workshop 2: Best practice WMO-loket

   Het WMO-loket van deze workshop werd in 2009 uitgeroepen tot beste WMO-loket van Nederland en is een samenwerkingsverband tussen gemeente, woningcorporatie en andere partners. In de prestatieafspraken worden ook vaak prestaties op het gebied van de WMO opgenomen, daarbij zijn ook andere partners nodig. Waarom scoort dit WMO-loket zo goed? Valt dit succes te kopiëren?

   Met Dhr. G. Fassaert (Manager Stichting HetPunt), Dhr. M. van der Steen (Manager wonen Aramis AlleeWonen), en Dhr. A.P.J.M. Kerstens (Teamleider WMO gemeente Roosendaal).

  • Workshop 3: Samen in de wijk (geen pdf beschikbaar)

   Veel corporaties en gemeenten hebben plannen om gezamenlijk diensten aan te bieden in de wijken. Welke diensten op het terrein van wonen, zorg en welzijn lenen zich daar het beste voor? Hoe blijf je niet hangen in intenties, maar realiseer je de plannen? Wat is een wijkonderneming? Wat betekent dat voor de vorm van de prestatieafspraken?

   Met Dhr. Drs. A.E.M. van Gurp (Directeur Woningcorporatie Zayaz).

  • Workshop 4: Afspraken maken lukt wel, maar daarna ..

   Het maken van prestatieafspraken is gelukt. Hoe bewaak je vervolgens de uitvoering? Hoe hou je de vaart erin? Elkaar aanspreken op de afspraak is belangrijk, maar de goede relatie mag er niet door in gevaar komen. In deze workshop een voorbeeld van een gemeente en woningcorporatie die de planning, monitoring en uitvoering systematisch hebben uitgewerkt en onderhouden. Wat valt daar van te leren? Zitten er ook nadelen aan de aanpak?

   Met Dhr. J.P. Schouw (Wethouder R.O., Gebiedsontwikkeling, Stedelijke Vernieuwing, Volkshuisvesting, Gemeente Etten-Leur) en Dhr. K.M.A. van Dongen (Directeur-bestuurder Woonstichting Etten-Leur).

  • Workshop 5: Wonen- en wijkenfonds in Bergen op Zoom

   Gemeenten en corporaties vinden vaak dat de ander best wat meer kan investeren in versterking van de leefbaarheid in de wijk. Dat remt de eigen bereidheid om zelf te investeren. Hoe maak je daarover samen goede afspraken? In deze workshop hoort u over een Wonen- en Wijkenfonds. Het fonds wordt financieel gevuld door corporatie en gemeente. De gewenste activiteiten, projecten en investeringen in de wijken worden er uit betaald. Geeft zo´n fonds een impuls? Waarom dan? Welke bijkomende effecten levert deze vorm van samenwerking op?

   Met Mevr. T. van As (Teammanager Beleid gemeente Bergen op Zoom) en Dhr. J. van de Kerkhof (Senior adviseur Ontwikkeling en strategie, Woningcorporatie Wonen West Brabant).