Rekenkamer West-Brabant

Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen die de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid onderzoekt.

De gemeenteraden van Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-Leur en Roosendaal hebben een convenant voor de samenwerking van rekenkamers 2022-2028 afgesloten. Per 1 januari 2023 zal de gezamenlijke rekenkamer fungeren als gemeentelijke rekenkamer van deze gemeenten.

Hiervoor wordt gezocht naar een voorzitter en vier leden. Tot en met 26 oktober kunnen kandidaten reageren via: https://www.werkeninwestbrabant.nl/vacatures/voorzitter-en-leden-rekenkamer-west-brabant

Deze pagina is bijgewerkt op 07 October 2022

Laatst toegevoegde publicaties: