Werkwijze Rekenkamer West-Brabant

De Rekenkamer West-Brabant is een onafhankelijk orgaan waarvan de leden geen (politieke) binding hebben met de betrokken gemeenten. De rekenkamer is in beginsel vrij in haar werkwijze en de keuze van haar onderzoeksonderwerpen.

Omdat de Rekenkamer West-Brabant op transparante wijze wil opereren, zijn belangrijke zaken als 'hoor en wederhoor' en de toetscriteria voor onderwerpselectie vastgelegd in een aantal documenten.

Deze pagina is bijgewerkt op 21 January 2019

bijbehorende documenten: